Meghívó a közgyűlésre (2022)

MEGHÍVÓ

Az Alapszabály 4.1.1. pontja alapján az elnökség az egyesület 2022. évi rendes közgyűlését 2022. január 28-án 17.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helyszíne: Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2022. február 25. 17.00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne:

 Városi Szabadidőközpont 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

A megismételt közgyűlés az Alapszabály 4.1.4. pontja értelmében a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Az elnökség által megtárgyalni javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló a Szigethalmi TE 2021. évi szakmai tevékenységéről

2. Beszámoló a Szigethalmi TE 2021. évi gazdasági tevékenységéről

3. Alapszabály módosítás

4. Tisztújítás

5. A 2022. évi szakmai és gazdasági program ismertetése és elfogadása,

6. Egyebek

Kérem az egyesület minden tagját, hogy elkerülhetetlen távolmaradását előzetesen jelezni szíveskedjék!

Szigethalom, 2021. december hó 28. napján